T22 Civata Sabitleyici

 

ÜRÜN TANIMI:
Saftlok T22; tekrar ayar gerektiren civata sabitlemesi ve benzeri uygulamalar için geliştirilmiş, düşük mukavemetli kitleme ve sızdırmazlık için kullanılır. Bu ürün, montaj elemanlarını önceden yağlandırmasına rağmen gereken torkla montaja olanak sağlar. Yüksek mukavemet gerektirmeyen durumlarda uygulanabilir. Bu ürünün seçilmesi, akışkan sızdırmazlığı yanında düşük mukavemetli sabitlemelerde oldukça güvenilirdir.

GELİŞTİRİLMİŞ EKİPMAN GÜVENİLİRLİĞİ:
Vibrasyon altında kitleme vidası ve puluna daha büyük bir sabitleme kuvveti uygulayarak güvenilirliği arttırır. Gereken sabitleme derecesi için uygun torkla sıkmaya olanak sağlar. Ayrıca mekanik sabitleme metotlarına kıyasla kayda değer bir tasarruf sağlar.

UYGULAMA KOLAYLIĞI:
Yapıştırıcı bir malzemeyle karıştırılmasına gerek yoktur. Özel ihtiyaçlara cevap verebilmesi için çok geniş bir uygulama metodu aralığına sahiptir. Temizlenmesi kolay ve kokusu oldukça azdır.

Saftlok T22 thixotropic bir sıvıdır. Bütün thixotropic ürünlerin kalınlığı veya viskozitesi uygulanan kaymaya veya ölçüm aletinin hızına göre değişir. Yüksek viskozitelerde düşük kaymalar oluşur. Bu özellik uygulamayı basitleştirdiğinden zaiyatı azaltır.

SOLVENT DİRENCİ:
Saftlok T22’nin uygulandığı ve kürüne izin verildiği bağlantı ve boru bileşim elemanları yükseltilmiş sıcaklıklarda farklı sıvılara batırılmışlardır. Genel olarak mukavemette bir azalma ortaya çıkmıştır.
87°C’de 30 gün sonra aşağıdaki mukavemet yüzdelerine ulaşılmıştır.

87°C hava referansında  %100
Motor Yağı                       88
Su                                  41
Glikol / su                      43
Taşıma Sıvısı                  108
Benzin                           67
Skydrol                          82